Loading...
 

Polish Coverage on Global EPIC

Global Epic Twitter Picture 2
Friday October 6, 2017 13:47

Polish Coverage on Global EPIC

Posted by Dan Craigen

As cybersecurity experts from all parts of Europe prepare for the CYBERSEC conference in Krakow, Polish media outlets are providing some coverage of the Global EPIC announcement. Emphasis on collaboration will help tackle cybersecurity in a complex world.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom oraz szansom rynku cyberbezpieczeństwa przedstawiciele 14 regionalnych centrów z 10 krajów podpiszą podczas III Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC 2017 w Krakowie porozumienie inaugurujące działalność Globalnej Platformy Innowacji dla Cyberbezpieczeństwa (Global EPIC). Platformę współtworzyć będą m.in. takie ośrodki jak CyberSpark z Izraela, CyberTech z USA, Centre for Secure Information Technologies z Wielkiej Brytanii, Canadian Institute for Cybersecurity czy belgijski Leaders in Security. Wśród założycieli Global EPIC jest także polski CYBERSEC HUB, który zrzesza firmy, uczelnie wyższe, NGO oraz władze lokalne w stolicy Małopolski. Celem porozumienia jest stymulowanie współpracy międzynarodowej regionalnych ekosystemów w tzw. formule glocalize – a więc wykorzystując lokalnie globalny potencjał i jednocześnie promując globalnie najlepsze regionalne rozwiązania. Platforma zogniskuje swoje działania wokół 10 priorytetowych obszarów, wśród których znajdą się m.in. inwestycje, współdzielenie usług biznesowych oraz zasobów eksperckich,  edukacja cyber talentów czy badania rynków pod kątem nowych trendów. Co ważne, porozumienie stanowić ma podstawę dla otwartej platformy współpracy, a jako cel obrano liczbę 50 sygnatariuszy do roku 2020.

Read more at http://www.cyberdefence24.pl/675878,platforma-global-epic-miedzynarodowa-odpowiedz-na-potrzebe-innowacji-w-sektorze-cyberbezpieczenstwa .